ANUNȚ PUBLIC privind obligativitatea înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate al Comunei Ștefan Vodă

ANUNȚ PUBLIC
privind obligativitatea înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor
individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate al Comunei
Ștefan Vodă

           Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare au obligația înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate deschis la nivelul Comunei Ștefan Vodă în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 714/2022, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul Ștefan Vodă se completează și se depune la registratrura Primăriei comunei Ștefan Vodă.

formular inscriere registru sisteme ape uzate