CONDITII SCHIMBARE ACT DE IDENITATE

Potrivit art. 19,alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, titularul actului de identitate sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile.